fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Историята на Рая

image

Историята на Рая

„Историите на нашите малки приятели“ *

Това е прекрасната Рая в началото, преди 2 години и 5 месеца! Когато дойде в Терапевтичен център „Светулка“ беше  дете със сериозен езиков дефицит, продуциращо само ехолалична продукция. Познавателните умения бяха много под нивото на възрастта й. Започнахме активна комплексна  терапевтична програма по специална методика, която продължава и сега. Резултатите ни радват, Рая вече има разширен лексикален запас, разказва по сюжетни картини, отговаря смислено на поставени въпроси по слухововъзприет текст и е ограничила ехолалията значително. Социокомуникативното развитие експресивно достига нормите за възрастта, рецептивно също. Вече забравяме всички времето, когато плачеше при по-рязък  тон, но успяхме в тандем с прекрасните й родители да постигнем общата цел. Днес Рая  е щастливо дете, което продължава с усърдие да развива потенциала си.

Тип програма:   Активна комплексна  терапевтична програма по специална методика и взаимодействие с родителите

Възраст на детето: 5 години  и 3 месеца

Брой терапевтични часове:  приблизително 2 часа и 20 минути в седмицата

Родителите на Рая: „Не бих могла да изразя с думи благодарността си към г-жа Берова и екипа от професионалисти от ТЦ „Светулка“, които спасиха Рая и продължават с търпение и любов да я водят към победата!“

Независимо дали са малки стъпките или големи постиженията, ние празнуваме всеки успех, постигнат от децата, които терапевтираме и подкрепяме в ТЦ „Светулка“.

Надяваме се историите на нашите малки приятели да ви помогнат да разберете повече за това как  нашата дейност  може да повлияе на живота на децата и семействата.

*-„Историите на нашите малки приятели“ е новата ни рубрика, която цели да представи напредъка на общото ни усърдие – на екипа ни, детето и  родителите. Вярваме, че това ще даде надежда, оптимизъм, кураж и партньорска подкрепа за всяко семейство. Горди сме, че предоставяме стотици часове консултации и терапевтични услуги, подкрепяйки всеки нуждаещ се с висококачествена, достъпна и модерна диагностика, консултиране и терапия за развитие потенциала на децата. Радваме се, че насреща си имаме  добросърдечни  родители, с които  създаваме приятелска и вдъхновяваща атмосфера. Ние и родителите на Рая ще бъдем щастливи да насърчите напредъка й, потърсете ни във Фейсбук: Терапевтичен център "Светулка - 1", за да го направите.

12 май  2021