fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Историята на Алекс*

image

Историята на Алекс*

Алекс е  малка чаровница и успешна ученичка в трети клас. С нея се срещнахме преди три години и половина и още си спомняме как трудно използваше логико-граматически конструкции, не се справяше с предлози, съюзи и глаголни времена в свързана реч. Затруднено генерираше думи и се наблюдаваха трудности при съставянето на изречения, провокирани по картина или опорни думи. 

Днес  Алекс се справя отлично с четенето и  с преразказ на слухов-възприет текст, затвърждава умения за правилно конструиране на изказа си и осъзнато съгласува числителни  и съществителни  имена. Използва обогатен речников запас, играе си с думите. Комуникативните й умения са подобрени значително в сравнение с първата ни среща, когато отговаряше в най-добрия случай с една дума. Тя започна първи клас без видими индикации за артикулационни проблеми, но с нужда от логопед, защото не запомняше цяло изречение при писане под диктовка.

Родителите на Алекс са убедени, че спазването на годишния терапевтичен план е в основата на променената комуникация, обогатения речников фонд и с вяра продължават да следват всяка насока, дадена от екипа.

Тип програма:  Авторска програма на „Светулка“ за  комуникация и Програма за взаимодействие между родители и деца

Възраст на детето: 10 години

Брой терапевтични часове:  приблизително 2 часа  в седмицата

Родителите на Алекс: Признателни сме на екипа на „Светулка“, воден от г-жа Берова, който направи чудеса с нашето момиче. Щастливи сме, че тя днес е коренно различно комуникативно дете и получи шанс да развива своя потенциал.

Независимо дали са малки стъпките или големи постиженията, ние празнуваме всеки успех, постигнат от децата, които терапевтираме и подкрепяме в ТЦ „Светулка“.

Надяваме се историите на нашите малки приятели да ви помогнат да разберете повече за това как  нашата дейност  може да повлияе на живота на децата и семействата.

*- Историята на Алекс е от поредицита  „Историите на нашите малки приятели“, които  ви представяме за да ви запознаем с напредъка на общото ни усърдие – на екипа терапевти, децата, родителите. Вярваме, че това ще даде надежда, оптимизъм, кураж и партньорска подкрепа за всяко семейство. Горди сме, че предоставяме стотици часове консултации и терапевтични услуги, подкрепяйки всеки нуждаещ се с висококачествена, достъпна и модерна диагностика, консултиране и терапия за развитие потенциала на децата. Радваме се, че насреща си имаме  добросърдечни  родители, с които  създаваме приятелска и вдъхновяваща атмосфера. Ние и семейството на Алекс ще бъдем щастливи да насърчите напредъка й във фейсбук страницата на Терапевтичен център „Светулка“.

26 май 2021