fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Историята на Гого*

image

Историята на Гого*

Няма как да се забрави първата среща с удивителния Гого. Тогава всяка негова реакция  трупаше информация за  него. Беше на повече от 2 години, невербален, неконцентриран, губеше интерес от всяка задача, не искаше да играе с деца, дърпаше си вещите,  упражненията за фина моторика не бяха лесни.

Днес Гого  е концентриран, задържа достатъчно  внимание за да се справи с всяка задача, може да седи на стол 45 минути, да повтаря, колкото е необходимо и е активен  участник в диалог. Той е четиригодишен и с желание посещава детската градина, играе с връстниците си, рисува, справя се сам с храненето, обличането, обуването и с други поставени задачи.

В началото на терапевтичния процес Гого бе поставен от логопед Светлана Берова в група с две - три деца, заедно да се учат на правила, ред, споделено внимание, съпричастност и звукоподръжание. След нейна преценка Гого започна индивидуална терапия насочена за активизиране на пасивен и активен речник. В следващите месеци му предстои постановка, автоматизиране и диференциране на трудно артикулираните звукове, което е дълъг процес, но с мотивирани родители и със специалната му връзка с логопед Берова очакванията са заложените цели да се постигнат.

 

Тип програма:  Активизиране на лексиката и развитие на свързана  реч

Възраст на детето: 4 години

Брой терапевтични часове:   2 часа  в седмицата

Родителите на Гого: Постоянство и упоритост са ключът към промяната на Гого, благодарение на  екипа в ТЦ „Светулка“, ние сме щастливи. Радваме се на ползотворния съвместен процес.

Независимо дали са малки стъпките или големи постиженията, ние празнуваме всеки успех, постигнат от децата, които терапевтираме и подкрепяме в ТЦ „Светулка“.

Надяваме се историите на нашите малки приятели да ви помогнат да разберете повече за това как  нашата дейност  може да повлияе на живота на децата и семействата.

*- Историята на Гого е от поредицита  „Историите на нашите малки приятели“, които  ви представяме за да ви запознаем с напредъка на общото ни усърдие – на екипа терапевти, децата, родителите. Вярваме, че това ще даде надежда, оптимизъм, кураж и партньорска подкрепа за всяко семейство. Горди сме, че предоставяме стотици часове консултации и терапевтични услуги, подкрепяйки всеки нуждаещ се с висококачествена, достъпна и модерна диагностика, консултиране и терапия за развитие потенциала на децата.

Радваме се, че насреща си имаме  добросърдечни  родители, с които  създаваме приятелска и вдъхновяваща атмосфера. Ние и семейството на Гого ще бъдем щастливи да насърчите напредъка му с Ваш коментар под поста във фейсбук страницата на ТЦ "Светулка". Благодарим ви !

10 юни 2021