fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Когато детето говори бебешки. Да се притесняваме ли?

Когато детето говори бебешки. Да се притесняваме ли?

„Ключът към загадката“ е скрит в наблюдението на всяко дете


Родители на тригодишния Ивайло се притесняват, че той говори „бебешки“, използва ограничен брой думи,  изговаря ги неясно и неразбираемо за хората извън семейството, все още не прави изречения. Те посещават логопед.  На консултацията става ясно, че момченцето е посещавало ясла, където всичко е било наред.  След първите месеци в детската градина обаче, родителите научават, че му е трудно да се включва в общите занимания, понеже не говори, бързо губи интерес и все по-често става агресивно къд другите деца.

Защо нещата са прогресирали така за няколко месеца?

Защо детето се ядосва, когато му говорим с дълги изречения и не може да слуша приказки, когато му четем?

Защо само разлиства книжките и предпочита да тича, вместо да разказваме по картинките? Закъснели ли сме?

Детето ни аутист ли е?

Въпросите на родителите се увеличават, докато детето изважда всички играчки от местата им, но не играе с тях.

Така обобщавам всички въпроси, тревожни за родителите.

Те правилно решават да направят диагностика на детето, за да са спокойни, че са взели най-подходящите мерки за своите рожби.

И как преминава нашата среща?

При  диагностика на 2-3 годишни деца -  разговорът основно водя с родителите. Ако  детето е на срещата, оставям го да покаже как играе, има ли споделено внимание, изпълнява ли прости инструкции, т.е. да демонстрира дейности, които не изискват реч. За мен е важно на тази първа среща  да видя усвоило ли е „правилата“- доколко играта му е функционална, доколко разбира вербалното послание,  умее ли да  посочва и т.н.

Срещата ни преминава под формата на интервю. Родителите отговарят на въпроси, които касаят общото функциониране на детето им. Когато диагностиката приключи, родителите си тръгват със статус: писмен и с насоки за дейности в домашни условия.  Необходимото партньорство изисква разбиране и изпълнение на  терапевтичната програма, определена за  детето, която касае трите страни: родители, терапевти и детето.

Ранното детско развитие е ключов момент и родителите трябва да насочат изключително вниманието си към всяко действие на своето дете, свързано с речта, играта и комуникацията му.

В повечето случаи родителите си тръгват доволни от диагностиката - това е, когато констатирам, че детето им се развива в норматив. Статусът сочи, че  е развило базисните компетенции.  Това означава, че майката е вложила много внимание и усърдие, за да има детето  й на  2-3 години основата, на която лесно то би  надграждало.

За моята професионална работа от изключително значение  е да наблюдавам играта на едно дете. В огромна степен тя илюстрира развитието му или необходимостта от терапевтична намеса. В  "Светулка"  винаги с внимание  и сърдечност приемаме желанието на родителите да направят оценка на развитието на своето малко дете. И се радваме, че грижата е навременна!


Има случаи, в които родителите чуват и се научават да общуват и разбират детето си чрез понятието „дисфазия на развитието“. Какво представлява това понятие?


Това е специфично разстройство, засягащо в различна степен както уменията за разбиране на чуждата реч, така и за адекватна продукция на собствена такава (нарушени са формата, съдържанието и употребата на езика). За да бъде потвърдена тази диагноза е необходимо да се разграничим от нарушеното езиково функциониране при умствено изоставане, от нарушенията от аутистичния спектър и от простото езиково-говорно изоставане.


Какви са основните характеристики на децата с дисфазия на развитието?


- Борави с малко на брой думи
- Изпуска малки части на речта
- Разбърква думите в изреченията
- Нарушено разбиране на чужда реч
- Ограничени интереси
- Липса на спонтанност
- Невъзможност за предаване на точна информация


Дисфазаия на развитието може да се постави на възраст 4 години и половина, но съществуват маркери, които от ранна детска възраст ни дават информация за нарушено езиково функциониране.


Родителите трябва да проследяват:


- Късно ли са се появили първите смислени думи
- Контрол да осъществят при преглъщането, при преработка на твърди храни
- Как възприема от възрастните с жестова подкрепа или без
- Колко време продължава бебешката реч
- Колко думи обобщава с една целенасочена
- Разчита ли много на жестове, поза на тялото, мимика и т.н.
- Отговаря ли правилно на въпросите или повтаря последно чутото
- Нуждае ли се детето от демонстрация


Ранното начало на терапевтичната подкрепа от логопед, психолог и специален педагог дава възможност на детето с дисфазия на развитието да борави с езика, да комуникира и да се обучава заедно с другите деца.

Ако имате притеснения за начина, по който детето говори – не отлагайте, а се консултирайте с нас. Очакваме ви в Терапевтичен център „Светулка“!


Нашата серия от тестове, целят да установят уменията за разбиране и употреба на езика.

Добрата новина е, че детето е като останалите: има същите нужди, желания и потребност от общуване, но не знае как да го направи, използвайки езика. Ние това правим подкрепяме развитието на всяко дете. Прочетете историите на децата, които са преминали нашите терапевтични програми, днес те се развиват в норматив, по-големите са успешни ученици!

Логопед Светлана Берова