fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Децата на 3 години

image

Децата на 3 години

Децата на 3 години трябва да умеят да:

 

■ говорят разбираемо

■ посочват името си и възрастта

■ произнасят  повечето познати обекти

■ разбират и изпълняват двустепенни и тристепенни инструкции

■ участват в диалог, като използват 2-3 изречения

■ разбират думи като „на”, „под”, „в”

■ наричат приятелите си по име и

■ използват думи като „аз”, „мен”,  „ние”, както и образуват множествено число (очи, котки, кукли).

► Следователно децата са постигнали  необходимото ниво на езиково-комуникативно развитие.

■ ■ ■

 

■ сглобяват пъзел с 3-4 части

■ строят кули с повече от 6 кубчета

■ разгръщат страниците на книга -  една по една

■ отварят врати, натискайки дръжката

■ завиват и развиват капачка на буркан

■ предпочитат играчки с бутони

■ разглобяват с удоволствие лостове и други части на играчки

■ участват в ролеви игри с кукли, животни или хора

■ разбират какво означава „едно“ и "две", като количество и

■ прерисуват кръг с молив.

► Следователно децата на 3 са постигнали необходимото ниво за когнитивно развитие  - учене, мислене.

■ ■ ■

■ тичат по-добре

■ катерят се по-добре

■ въртят педалите на велосипед с 3 колела

■ качват се и слизат по стълби, като стъпват последователно първо с едното, после с другото краче на всяко стъпало.

► Следователно тригодишните деца са постигнали необходимото ниво за

социално-емоционално развитие.

 

■ ■ ■

■ обличат се и се събличат сами

■с удоволствие имитират  - и възрастни, и деца

■ съпричастни са към плачещ приятел

■ показват много и различни емоции

■ отделят се по-лесно от родителите си

■ показват привързаност към приятелите си без намеса на възрастни

■ редуват се с друго дете или възрастен при игра

■ разбират идеята за „мое”, „негово”, „нейно” и

■ може да се разтревожат при големи промени в режима си.

► Следователно децата на 3 години са постигнали необходимото ниво за двигателно - физическо развитие.

 

► Обърнете се към екипа на ТЦ „Светулка“, ако вашето дете:

 

■ Не прави очен контакт

■ Не употребява изречения

■ Не му се разбира, когато говори

■ Има активно слюноотделяне (лигави се)

■ Не разбира прости инструкции

■ Пада често

■ Губи умения, които преди е било овладяло

■ Има проблем при изкачването или слизането на стълби

■ Не може да играе с мозайки, пъзели за вгнездяване

■ Не може да участва в ролеви игри

■ Не иска да играе с други деца или играчки

 

► Ето какво вие бихте могли да направите вкъщи за развитието на детето?

♦ Четете на детето всеки ден. Молете го да показва картинките в книжката и да повтаря думи след вас.

♦ Играйте игри с броене.

♦ Поощрявайте детето, когато спазва въведените от вас правила. Ако детето наруши правило, изпратете го в стаята му или го оставете седнало за минута.

♦ Когато слиза или се качва по стъпала - дръжте го за ръката. Когато се справя добре, насърчете го да използва парапета без ваша помощ.

♦ Говорете за емоциите на детето. Например: „Разбирам, че си разстроен/а по това, че хвърли мозайката.” Учете детето да разпознава чувствата на героите от детските книжки.

♦ Помогнете му да разреши възникналите у него проблеми.

♦ Посещавайте паркове, там детето ще може да играе с връстниците си и да общува с тях.

♦ Давайте двустепенни и тристепенни инструкции на детето. Например: „Отиди в кухнята и донеси ябълки.”

♦ Оцветявайте и рисувайте заедно с детето.

♦ Снабдете се с игри за откриване на еднаквите образи.

♦ Разхождайте се заедно в паркове, планина, край море и др.