fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Уменията на децата на 4 години

image

Уменията на децата на 4 години

Детето трябва да умее да:

▪ казва името и фамилията си

▪ рецитира стихотворения

▪ пее песнички

▪ разказва приказки и истории

▪ използва правилно „той” и „тя”

▪ съгласува думи в изречения

► Следователно детето е постигнало необходимото ниво на езиково-комуникативно развитие на години.

 

 ■ ■ ■

 

▪ помни части от приказка

▪ довършва приказка

▪ познава основните цветове

▪ назовава числа

• разбира смисъла на броенето

▪ прерисува някои главни букви

▪ рисува човек, като тялото му е с най-много 4 части

▪ да има представа за време – преди, сега, после, вчера, днес…., месеци, година

▪ разбира понятията „еднакво” и „различно”

▪ използва ножица

▪ играе с настолни игри и игри с карти

 

Следователно детето е постигнало необходимото ниво  за тази възраст в когнитивно развитие (учене, мислене).

■ ■ ■

▪ подскача

▪ седи на един крак за 2 секунди

▪ хваща подхвърлена към него топка

▪ може да реже с нож под наблюдението на възрастен

▪ налива течности

▪ разбърква храната си

 

► Следователно детето е постигнало необходимото ниво  за двигателно и физическо развитие за години.

 

■ ■ ■

 

▪ играе ролите на „мама” и „тате”

▪ партнира с други деца

▪ предпочита да играе с други деца, отколкото само

▪  по-изобретателно е при игрите наужким

▪ определя кое е реално и кое измислица

▪ говори за нещата, които харесва и които желае

▪ радва се, когато прави нови неща

 

► Следователно четиригодишното дете е постигнало необходимото ниво в социално – емоционално развитие.

 

■ ■ ■

 

► ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЕКИПА НА ТЦ „СВЕТУЛКА“, АКО ВАШЕТО ДЕТЕ:

 

▪ говори неясно и неразбираемо

▪ не може да преразкаже любима приказка

▪ не употребява „Аз/мен” и „Ти” правилно

▪ не разбира понятията „еднакво” и „различно”

 ▪ не изпълнява тристепенна инструкция

▪ отказва да се облича

▪ да спи

▪ да използва тоалетната

▪ не може да подскача от място

▪ затруднява се при драскането на лист

▪ не комуникира с хора извън семейството

▪ игнорира други деца и

▪ губи умения, които по-рано е било овладяло.

 

► РАБОТЕТЕ ВКЪЩИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО:

 

♦ Говорете правилно на детето си.

♦ Когато четете приказка, прекъсвайте я и го молете да разказва какво се е  случило до момента.

♦ Винаги отговаряйте  на въпросите на вашето дете, винаги! Ако не знаете отговора - кажете „Не знам”  и заедно го търсете в книжки, енциклопедии,  интернет или от друг възрастен.

♦ В разговорите си с него, използвайте думи като „първо”, „второ” и т.н. ….„последно”. Това ще помогне на детето да  бъде последователно и да разбира значението на последователни събития.

♦ Насърчавайте детето да споделя играчки и да се редува при избора на игри с другите деца.

♦ По време на игра с други деца, оставете рожбата си да разреши възникналите конфликти, но бъдете наблизо, за да помогнете при необходимост.

♦ Дтето е добре да има играчки, които да стимулират въображението му като  животни, строители, мозайки, кухненски принадлежности, кукли , тоалети за тях и др.

♦ Посочвайте цветовете на обектите в книжките, както и на вещите и предметите у дома.

♦ Бройте различни неща от околната ви среда - стълби, кубчета, бисквити, ябълки, играчки, карти, мозайки, чорапи и др.

♦ Играйте заедно с детето на ролеви игри. Нека то бъде водещият и копирайте това, което прави.

♦ Когато играете  наужким предлагайте действия, събития, които да подразнят и предизвикат детето, като напр. отиване на детска градина или на гости на баба и дядо.

♦ Давайте право на избор на детето при всяка възможност.

♦ Позволете му да избира какво да яде, какво да облича, с какво да играе, но възможните избори да не са повече от 3 неща.

♦ Научете детето да играе навън на игри като гоненица, криеница, джуджета и великани и др.

♦ Танцувайте заедно с детето на любима за него музика. Редувайте се да копирате движенията си.