fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Какво трябва да знае и умее детето на 6-7-годишна възраст?

image

Какво трябва да знае и умее детето на 6-7-годишна възраст?

На тази възраст детските езикови способности  стават много по-сложни. Те трябва да могат да разбират по -сложни езикови форми. Започват да използват по -правилна граматика и повече разнообразие в речника си, мислят и разбират с по-сложни понятия, което естествено ги кара да искат да изразят по-сложни идеи. Детето има социално взаимодействие с околната среда на 7 години. Увеличава се желанието им да бъдат част от разговорите за възрастни и да се държат по-скоро като тях. Разказите им имат тема, характер, сюжет, логически  и времево подредени са, иницииращи дори действие, последствия, емоция. 

Речта на вашето дете трябва да се разбира от непознат почти 100% от времето, докато слуша или общува с него. На тази възраст се наблюдава активно развитие на децата.

 Организмът на 7-годишните деца е подложен на маса преобразувания: променят се пропорциите на тялото му, бързо израстват и се развиват основните системи – опорно-двигателна, нервна, имунна, дихателна, сърдечно-съдова. Мускулите на ръцете все още не са достатъчно укрепнали, а ред основни промени са свързани с нервната система. Мозъкът увеличава своите размери и реакциите на детето стават от по-сложен характер.

Всъщност ето какво трябва да знае и умее детето на 6-7 години:

 

♦ помни и с лекота произнася имената си, възрастта, датата на раждане, адреса си, града и страната, в  която живее;

♦ знае имената на родителите, близките роднини и техните рождени дати и професии;

♦ наясно е с дните от седмицата, месеците, сезоните;

♦ познава различни диви и домашни животни, насекоми, птици, водни обитатели и др.;

♦ знае различни плодове и зеленчуци, растения, дървета, цветя;

♦ може да разказва приказки;

♦ рецитира стихчета;

♦ пее песни;

♦ познава геометричните фигури;

♦ наясно е със знаците плюс и минус и за какво се използват;

♦ познава буквите и числата;

♦ знае да брои до 20 и повече и наобратно;

♦ може да чете на срички;

♦ умее да разказва текст в правилна последователност;

♦ умее да измисля истории по картинка;

♦ различава гласни от съгласни;

♦ определя ударението в една дума и  може да преброи буквите в думите;

♦ умее да концентрира вниманието си за 30-40 минути;

♦ копира рисунки и движения;

♦ запомня до 10 предмета или картинки;

♦ реди пъзели, гради сгради от конструктор;

♦ рисува така, че да е ясно какво има на картината;

♦ внимателно оцветява;

♦ моделира фигури от пластелин;

♦ създава апликации и

♦ използва ножица.