fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ВЪЛШЕБНИ АЛБУМИ

ВЪЛШЕБНИ АЛБУМИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „Светулка-1” гр. Казанлък
ПРЕДЛАГА


ВЪЛШЕБНИ АЛБУМИ
Продуктите  на Светулка  са  за  деца, които се нуждаят от логопедична подкрепа: получават, отварят, следват и говорят.

                  Вълшебен албум СЕРИЯ „Научи ме да говоря“                                       
Специално избрани  картинки провокират  хиляди възможности, подредени в албуми на говоренето.
Албумът е подходящ за:
♦ За деца от ранна детска и предучилищна възраст (2-6г.)
♦ За деца със забавено езиково-говорно развитие
♦ За деца със специални образователни потребности,  вкл. аутистичен спектър
♦ За педагогически специалисти, родители и близки на децата
Ще постигнете:
♦ Усвояване на  фразовата реч и правилно структуриране на изречения
♦ Корегирането на аграматичните прояви при езикови дефицити
♦ Обогатяване на лексиката
♦ Развитие на концентрация на вниманието

Предлагат се в следните разновидности (разгледай ТУК) , цената е различна според броя на наличните картинки . 

Всеки албум има насоки за изпълнение, комуникативни инструкции, които развиват импресивната и експресивната реч на детето.

                          Вълшебен албум СЕРИЯ „Автоматизация и диференциация на звукове“
Албумите ще коригират артикулационни нарушения. Те са за деца със специални образователни потребности, за двуезични деца, за онези, които нямат фонологична осъзнатост, както и за педагогически специалисти, родители и близки на децата. Спомагат разрешаването на проблеми с  шушкавите, сонорните, съскавите и преградните интересни звукове. За всеки проблем е изработен специален албум, който не оставя следи от упоритите звукове. Важно е да се спазват инструкциите и терапевтичният резултат ще е налице.
Ще постигнете:
♦ Подобрено артикулиране на звука, според избрания албум;
♦ Фонологична осъзнатост;
♦ Обогатяване на лексиката;
♦ Развитие на концентрация на вниманието;

Предлагат се в следните разновидности (разгледай ТУК) , цената е различна според броя на наличните картинки. 

Всеки албум има насоки за изпълнение, комуникативни инструкции, които развиват импресивната и експресивната реч на детето.

Най- лесният начин за поръчка е https://logoped-kazanlak.com/cat-15.html.html