fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

НАУЧИ МЕ ДА ГОВОРЯ - първо ниво обща лексика