fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Как да работим с деца и ученици с аутизъм и сходни комуникативни нарушения

Как да работим с деца и ученици с аутизъм и сходни комуникативни нарушения

Обучението е насочено към педагогически специалисти работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст с цел повишаване на тяхната квалификация. Общият обем на часовете е 16, което съответства на 1 кредит, съгласно изискванията, заложени в Наредба №12 от 01.09.2016г на МОН. В съдържателен план обучението обхваща два основни модула:

  • теоретичен модул – знания за определение, видове,  симптоматика и характеристика  на аутизма и сходните на него нарушения и
  • практически модул – усвояване на специфични умения за работа с тези деца и прилагане на практически модели за обучение, комуникация и справяне с предизвикателното поведение.

Обучението завършва със самостоятелно решаване на казус. Обучаемите ще разработят програма за идентифициране, организиране на среда и обучителна стратегия за дете с аутизъм или сходно нарушение в зависимост от конкретния случай.
Всеки обучаем, който е разработил програмата ще получи Сертификат с посочените по-горе кредити.