fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Заявка за участие

Заявка за участие

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Аз, ……………………………….(трите имена)  заявявам, че ще участвам в горепосоченото обучение.
Длъжност, месторабота (пълно наименование на институцията) ………………………..
Населено място на институцията …………………………………..
Телефон за контакт и E-mail ………………………………………………..
Моля, напишете дата, година и в кое населено място сте родени
………………………………………………………………………………………………
Завършено висше училище (име и град)
.………………………………………………………………………………………………
Завършена образователно - квалификационна степен ……………………………………
Завършена специалност …………………………………………………………………….
Диплома серия, N и година на издаване ……………………………………………………
Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля напишете Вашите данни. …………………………………………………………………………………………………
Изпратете Заявката  на info.svetulka@gmail.com, тогава вие ще получите проформа фактура и програмата на обучението.
За въпроси: тел. 0888030342

Моля, имайте предвид че съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Вашите имена представляват лична информация и имате право да откажете да ги предоставите. В този случай няма да Ви бъде издаден сертификат.