fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Тематични карти...предмети и действия

Тематични карти...предмети и действия

Размер-  17х17
 
ПРОФЕСИИ И ЕЛЕКТРОННИ ДОМАШНИ УРЕДИ
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЖИВОТНИ
ЧАСТИ ОТ НАШЕТО ТЯЛО
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
КУХНЕНСКИ УРЕДИ
ДРЕХИ
КАРТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ
цена на кутия - 22,00лв с ДДС
 
Кутия Числа Форми Цветове 164 карти 6,5 х 6,5
КУТИЯ ЗА ДОМАКИНСКИ СЪДОВЕ, ДРЕХИ, УЧИЛИЩНИ ИНСТРУМЕНТИ, МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, СЕЗОНИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ГРАДИНА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕМОНТ 200 КАРТИ
КУТИЯ ХРАНИ, ЖИВОТНИ, ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯ, ЕМОЦИИ И ИЗРАЗИ, ДЕЙСТВИЯ 182 КАРТИ
КУТИЯ КУХНЕНСКИ ПРИБОРИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, НАШЕТО ТЯЛО, ПРОФЕСИИ 160 КАРТИ
цена на кутия - 18,00лв с ДДС