fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Логопедичен албум Автоматизиране и диференциране

image

Логопедичен албум Автоматизиране и диференциране

Автоматизиране и диференциране на
"С"-"З"-"Ц"
ОПИСАНИЕ:
Албумите ще коригират артикулационни нарушения. Те са за деца със специални образователни потребности, за двуезични деца, за онези, които нямат фонологична осъзнатост, както и за педагогически специалисти, родители и близки на децата. Спомагат разрешаването на проблеми с шушкавите, сонорните, съскавите и преградните интересни звукове. За всеки проблем е изработен специален албум, който не оставя следи от упоритите звукове. Важно е да се спазват инструкциите и терапевтичният резултат ще е налице.
Ще постигнете:
Подобрено артикулиране на звука, според избрания албум;
Фонологична осъзнатост;
Обогатяване на лексиката;
Развитие на концентрацията и вниманието;
СЪСКАВИ КОНСОНАНТИ
С ,З, Ц :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ПРЕГРАДНИ ЗВУКОВЕ Т-Д :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ПРЕГРАДНИ ЗВУКОВЕ П-Б :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ПРЕГРАДНИ ЗВУКОВЕ Ф-В :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ПРЕГРАДНИ ЗВУКОВЕ М-Н :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ЗАДНОЕЗИЧЕН ЗВУК К :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ЗАДНОЕЗИЧЕН ЗВУК Г :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ ЗВУК С :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ ЗВУК З :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ ЗВУК Ц :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ШУШКАВ  ЗВУК Ж :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ШУШКАВ ЗВУК Ш :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ШУШКАВ ЗВУК Ч :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СОНОРЕН  ЗВУК Л:
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СОНОРЕН  ЗВУК Р :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
120,00лв-450бр.картинки
СЪСКАВИ  КОНСОНАНТИ 
С ,З, Ц :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ШУШКАВИ  КОНСОНАНТИ  Ш, Ж, Ч :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
ПРЕГРАДНИ ЗВУКОВЕ К И Г:
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ КОНСОНАНТ С ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ Ш
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ КОНСОНАНТ С ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ Ж :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ КОНСОНАНТ С ОТ ШУШКАВ АФРИКАТ Ч :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ КОНСОНАНТ З ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ Ш :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
СЪСКАВ КОНСОНАНТ З ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ Ж :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки

СЪСКАВ КОНСОНАНТ З ОТ ШУШКАВ АФРИКАТ  Ч:
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ АФРИКАТ Ц ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ   Ш :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки

СЪСКАВ АФРИКАТ Ц ОТ ШУШКАВ КОНСОНАНТ   Ж :
50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки
СЪСКАВ АФРИКАТ Ц ОТ ШУШКАВ АФРИКАТ Ч :

50,00лв-130бр.картинки
66,00лв – 200бр картинки
76,00лв – 260бр картинки
92,00лв – 350бр.картинки