fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Дървени плочки - Диференциация на звукове