fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Съставяне на изречения по картинки

image

Съставяне на изречения по картинки

Експресивни карти за съставяне на истории✅
Различни видове и степен на сложност
Историите са съставени от 2, 4, 5 или 6 карти с картинки и целта е малчуганът да ги подреди в правилна последователност. Цветните рамки на картите ще му помогнат да ги групира, а илюстрациите с действия, познанията му, въображението и личният му опит – да ги подреди правилно и да разкаже...????
С поръчка в Светулка????
цена: 24,60 с ДДС кат№ 2005028