fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Развиване на познанията за цветовете