fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Игри за съотнасяне

image

Игри за съотнасяне

Игри за съотнасяне
"Да открием еднаквите сладоледи!"
"Да открием еднаквите чорапи!"
"Да открием еднаквите сладкиши!"
"Да открием еднаквите принцеси!"
С игрите децата ще научат цветовете, геометричните фигури и плодовете , както и ще подобрят паметта си, мисълта и наблюдателността си.
Можете да ги използвате по много различни начини в семейни игри, групови и класни дейности, както и в индивидуална терапия.
Цена 18,60 с ДДС