fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Игри за съотнасяне

image

Игри за съотнасяне

Игри за съотнасяне
"Да открием еднаквите сладоледи!"
"Да открием еднаквите чорапи!"

С игрите децата ще научат цветовете, геометричните фигури и плодовете , както и ще подобрят паметта си, мисълта и наблюдателността си.
Можете да ги използвате по много различни начини в семейни игри, групови и класни дейности, както и в индивидуална терапия.
Цена 22.00 с ДДС