fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Залепи на правилното място в полето