fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Състави история-2

image

Състави история-2

Съставяне на истории със серия картини за напреднали-различни видове????
Определяне на пространствени отношения между персонажи / обекти
Съставяне на изречения, описващи правилни пространствени отношения, местоположение или посока на движение
Разпознаване и назоваване на взаимоотношения
Правилна употреба на предлози
Предложения за терапия / уроци
Разиграване на различни пространствени отношения с играчки, кукли за театър, пантомима, театър (напр. отивам до прозореца, сядам на стола)
Пресъздаване на пространствените отношения от история чрез обикновени предмети
Търсене на еднакви предлози в различни истории
Откриване на допълнителни пространствени отношения / предлози в карта
Откриване на противоположен предлог
Описание на собствени подобни случки
Описание на чувствата на персонаж от картите
С поръчка в Светулка☎️
цена: 26,40 с ДДС кат№ 20059005