fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Стартиране на дейности по проект

Стартиране на дейности по проект

         


ПРОЕКТ: BG05SFPR002-2.003-0110 Подкрепа за ранно детско развитие от Терапевтичен център „Светулка-1” ЕООД


ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА


Обща стойност на проекта: 387 542,40 лева


Финансиране от Европейски съюз: 329 411,04 лева


БЕНЕФИЦИЕНТ: ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „СВЕТУЛКА-1” ЕООД


Цел: Основната цел на проектното предложение e подкрепа чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие и интегрирани здравно-социални услуги за деца в нужда на възраст между 3 и 11 години и техните семейства

Период на изпълнение: 01.10.2023 г. – 01.12.2025 г.