fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Цвят и форма - Съотнасяне и откриване на еднакви