fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Съотнасяне по цвят

image

Съотнасяне по цвят


С тази игра детето се учи да съотнася по цвят ,упражнява пространствена ориентация и зрително възприятие.
Цена: 14.00 с ДДС