fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обекти и техните сенки - съотнасяне.