fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Съставяне на истории със серия картини за напреднали-различни видове

image

Съставяне на истории със серия картини за напреднали-различни видове

 • Определяне на пространствени отношения между персонажи / обекти
 • Съставяне на изречения, описващи правилни пространствени отношения, местоположение или посока на движение
 • Разпознаване и назоваване на взаимоотношения
 • Правилна употреба на предлози
Предложения за терапия / уроци
 • Разиграване на различни пространствени отношения с играчки, кукли за театър, пантомима, театър (напр. отивам до прозореца, сядам на стола)
 • Пресъздаване на пространствените отношения от история чрез обикновени предмети
 • Търсене на еднакви предлози в различни истории
 • Откриване на допълнителни пространствени отношения / предлози в карта
 • Откриване на противоположен предлог
 • Описание на собствени подобни случки
 • Описание на чувствата на персонаж от картите
С поръчка в Светулка☎️
 
цена: 34,00 с ДДС кат№ 20059005