fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Супервизии за вашите служители

image

Супервизии за вашите служители

Предлагаме Ви нова услуга от екипа ни:
• Индивидуална и групова супервизия на екипи на различен тип социални услуги, образователни институции и частни организациии;
• Индивидулна и групова супервизия на млади специалисти;
Основна наша цел е да ви помогнем в подобряване на работната ситуация, което включва:
• Подобряване организацията на работа и работната атмосфера;
• Повишаване производителността на екипа;
• Нарастване на специфичната за съответното поле компетентност;
• Превенция и развитие на способност за справяне със състояния на бърнаут, професионално напрежение, др.;
• Развиване на способността за съвместна работа.