fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Логопедът Светлана Берова разполага с най-съвременния метод за диагностика на деца с аутизъм

image

Логопедът Светлана Берова разполага с най-съвременния метод за диагностика на деца с аутизъм

Логопед Светлана Берова, управител на Терапевтичен център „Светулка”,  разполага с най-съвременния метод за ранна диагностика на деца с аутизъм. Тя участва в сертифицирана  програма на д-р Еюбова. Сертификатът й дава възможност да диагностицира професионално деца от най-ранна възраст, проявяващи симптоми на аутизъм, по  нов модерен световен стандарт на диагностика. „Рейтинг скалата за оценка на детския аутизъм има две версии, които касаят диагностиката на състоянията. CARS 2 - ST e стандартна рейтинг скала предназначена за оценка на деца под 6 години, както и по-големи, но невербални. CARS2–HF – оценява високофункциониращи деца над 6години-вербални, проявяващи аутистични симптоми.”, разясни специфичния инструмент за диагностика Берова. За успешното му  прилагане е необходимо взаимодействие с родителите, както и осъществяване на  преки наблюдения.  

„Този нов  подход ще подпомогне семействата им в преодоляването на стреса и различието. Оценката, освен поставяне на диагноза, е и представяне на перспектива на родителите, очертаване  на посока за по-нататъшно развитие със съответните  стратегии за нуждите на детето”, подчерта управителката на Терапевтичния център „Светулка” в  началото на месеца на аутизма.

1 април 2019г.