fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Модерни методи и ефективни терапии

image

Модерни методи и ефективни терапии

Терапевтите в Центъра са обучени да работят с най-новите съвременни методи за ранна оценка. Тук своевременно се посочват източници на трудности на клиентите, за да могат те да получат  най-ефективната терапия. Диагностичните оценки включват интегриране на въпросници за интервю, терапевтични сесии и информация от родители, близки или образователни институции. Центърът разполага  с най- модерните методи за ранна диагностика:

- Developmental Profile 3 (0-13 години) – оценка на детско развитие; зоните в риск и зоните с високи стойности; конкретни насоки за работа в домашни условия; след 9-годишна възраст идентифицира изоставане, както и зоните на развитие над норматив.

- DESK 3-6 R – оценява четири области на развитие (фина моторика, груба моторика, когнитивни способности и език, социално-емоционално поведение), ранно откриване на проблеми в развитието, както и високите показатели по оценяваните скали, както   и оценка на училищна готовност.

- CARS 2 (за всички възрасти) -  оценка на  аутизъм (нискофункциониращи и високофункциониращи).

За повече информация за новите услуги позвънете на тел. 0888 03 03 42.