fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

“Логико Примо“ през май

image

“Логико Примо“ през май

Стартираме нова дейност  от месец май по програма „Логико-Примо” за деца в предучилищна възраст.

Програмата развива детето в следните области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии

„Логико-Примо” подпомага отстраняването и на речеви нарушения при децата, най-вече чрез затвърждаване на речеви модели, упражняване на определени звуци и звукосъчетания. Групите ще се формират през м. май. Местата са ограничени.

30 април 2019