fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обучение на “Светулка“ показа най-добрите модели на комуникация

image

Обучение на “Светулка“ показа най-добрите модели на комуникация

Нови подходи, доверие, взаимопомощ и екипност – това са част от резултатите от завършилото обучение с колектива на ОУ ”Кирил и Методий”  в Ръжена.  Темата, по която Терапевтичен център „Светулка” повиши  знанията и усъвършенства уменията им, бе  „Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование”, сертифицирана от МОН. След обучителната програма педагогическите специалисти вече имат богат набор с ефективни техники за комуникация и взаимодействие  семейство-образователна институция.  

"Радваме се, че  можем да бъдем полезни, програмата премина резултатно и забавно. По успешен начин участниците намираха най-правилните решения за справяне с възникнали ситуации, използвайки  предложените от „Светулка” иновативни подходи. Тренирахме заедно компромиси, казуси и ситуации от реалната среда за по-ефективно партньорство  с родителите. Разгледахме  видовете   комуникация между учители – родители – деца с оглед по-добро разбиране на другите и по-сполучливо изразяване на собствените идеи, потребности и желания".

12 май 2019