fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обучение на “Светулка“ провокира успешни модели на комуникация

image

Обучение на “Светулка“ провокира успешни модели на комуникация

Нови подходи, доверие, взаимопомощ и екипност – това са част от резултатите от завършилото обучение с колектива на ОУ ”Кирил и Методий”  в Ръжена.  Темата, по която Терапевтичен център „Светулка” повиши  знанията и усъвършенства уменията им, бе  „Как да работим с родителите по пътя на приобщаващото образование”, сертифицирана от МОН. След обучителната програма педагогическите специалисти вече имат богат набор с ефективни техники за комуникация и взаимодействие  семейство-образователна институция.  

"Радваме се, че  можем да бъдем полезни, програмата премина резултатно и забавно. По успешен начин участниците намираха най-правилните решения за справяне с възникнали ситуации, използвайки  предложените от „Светулка” иновативни подходи. Тренирахме заедно компромиси, казуси и ситуации от реалната среда за по-ефективно партньорство  с родителите. Разгледахме  видовете   комуникация между учители – родители – деца с оглед по-добро разбиране на другите и по-сполучливо изразяване на собствените идеи, потребности и желания".

12 май 2019