fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

„Светулка“ търси партньори и финансова подкрепа в помощ на децата

image

„Светулка“ търси партньори и финансова подкрепа в помощ на децата

 
Във връзка с началото на иновативен проект „Да развием потенциала на всяко дете” Терапевтичен център „Светулка“ се обърна с апел за спомоществователство и партньорство за изграждане на специално проектиран СЕНЗОРЕН КЪТ, включващ различни форми на сетивно стимулиране, за опознаване на заобикалящия свят в сензорна среда, развиващи мисленето на детето и неговата сензорна чувствителност, с оглед преодоляване на възможни затруднения. Проектът е част от кампанията  на "Светулка" "Радетели на детското развитие"
 

Стартирането на проекта вече откри добри хора, които дариха средства в размер на 3 000 лв. За цялостното му реализиране са необходими още финанси в размер на 19 140 лв. или материали за реализирането му.

Проектът включва допълване с терапевтични материали на КОГНИТИВЕН КЪТ за развитието на фината и грубата моторика, ориентацията в равнината и в пространството, концентрацията на вниманието. Обучението с програмата „Логико-Примо” ще акцентира на забавната игра, чрез която ще се развиват много области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии. Целта е детето да си изгради  необходимото визуално възприятие, тактилно усещане, слух или обоняние, да разбира, че околните предмети са не само големи и малки, леки и тежки или тъмни и светли, а и че светът е многообразен.

Проектът включва обособяване и на ЕЗИКОВ КЪТ с  въвеждане  на ОРАЛНО МОТОРНА ТЕРАПИЯ  – TALK TOOLS подпомагаща отстраняването на артикулационни нарушения;

ТЕРАПИЯ PLAY SMART BOOKS – насочена към развиване на комуникативни умения;

ПРОГРАМА ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ 0-3 STAR PROGRAM – стимулираща езиково-говорното развитие при най-малките.

„Нашата мисия в ТЦ „Светулка” е да помагаме на всяко дете да разгърне своя потенциал. Вярвам, че когато детето е мотивирано по подходящ начин, то е по-способно да съдейства, ангажира и да учи! Вярвам, че успешното дете е комуникативното дете! Вярвам, че щастливата личност е тази, която има правилна мисъл, правилни чувства и правилен говор!“, пишат в предложението си за спомоществователство и партньорство в проекта от ТЦ „Светулка“.

Проектът ще се реализира  на площ в самия Терапевтичен център „Светулка”, разположен на ІІ етаж на ул. „Климент Охридски” №1 (до Община Казанлък) на стойност 22 140. За него  са разработени проект и план-сметка.

Банковият превод с основание за плащане: „Сензорен кът” в полза на Терапевтичен център „Светулка 1” ЕООД по сметка: Банка: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕС БАНК, IBAN: BG10TTBB94001528230065, BIC: TTBBBG22