fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

МОН одобри нови 6 обучителни програми на Център „Светулка” в Казанлък

image

МОН одобри нови 6 обучителни програми на Център „Светулка” в Казанлък

Министерството на образованието и науката одобри 6 нови обучителни програми на Център „Светулка"  в Казанлък. Програмите, за повишаване квалификацията на педагогически специалисти,  са включени в регистъра на Министерството.  Всяко обучение съдържа теоретична и практическа част, както и получаване на кредити за повишаване на квалификацията при успешно преминаване.

„В одобрените програми Центърът  използва най-вече натрупания опит  от работата ни с деца и ученици, както и споделен опит от партньорството ни с  родители и учители. Радостни сме  от  новото одобрение на МОН  това е още една възможност   експертизата ни и добрите практики  да достигнат  до много по-голям кръг педагогически специалисти  и директори  с оглед нашата мисия -  развитие на потенциала на децата”, каза управителят Светлана Берова.

Ето и пълния списък на шестте одобрени програми, включени в регистъра на МОН:

♦Оценяване на риска  от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция.

♦Нарушения на четенето и писането. Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им.

♦Комплексна оценка на детето с поведенчески проблеми в предучилищна възраст и програма за ранни интервенции.

♦Оценка на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст.

♦Методики за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с множество увреждания.

♦Развитие на познавателна активност, когнитивни, езикови и социални умения при деца и ученици в образователни институции. 

1 юли 2019