fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обучения в Павел баня, Хасково и Габрово през февруари

image

Обучения в Павел баня, Хасково и Габрово през февруари

Терапевтичен център „Светулка”  завърши  първото  успешно за 2020 година обучение, което се проведе в Павел баня. „Знанията и добрите практики   достигнаха до още мотивирани  и активни  директори и педагогически специалисти от региона. Споделеният натрупан опит от работата ни с деца и ученици  допринася за общата ни мисия - развитие на  детския потенциал”, написа във Фейсбук управителят Светлана Берова.

 

Тя  пожела успешно прилагане на новите знания и благодари  на  участниците за интереса към  изключително  важната тема  на обучението "Идентифициране на обучителните затруднения. Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие"

 

Темата, планирана и в още две  сертифицирани  обучения през  м. февруари,  на 20-ти - в Хасково и на 21-ви – в Габрово, е подходяща за учители - предучилищно образование, учители- начално и прогимназиално образование, логопеди, ресурсни учители, педагогически съветници и психолози.

 

Програмата е одобрена със заповед № РД 09-1100/04.07.2018г. на Министъра на образованието и науката.

Продължителността на обучението: 16 часа - 8 часа присъствени, носи 1 кредит.

Участниците получават: комплект печатни работни материали; удостоверение за преминато обучение.

Бонус: примерни документи, разяснения и решаване на реални казуси по Наредбата за приобщаващо образование, възможност за бъдещ постоянен контакт с обучителя и екипа на ТЦ "Светулка"

Включени са 2 кафе-паузи, 1 работен обяд

Начин на завършване на обучението: решаване на казус

Цена на участник: 90 лв.с ДДС

Начин на плащане: Банков превод с основание за плащане: „Обучение-Идентифициране” в полза на Терапевтичен център „Светулка 1” ЕООД по сметка:

Банка: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕС БАНК
IBAN: BG10TTBB94001528230065
BIC: TTBBBG22


Изпратете заявката за участие на е-mail адрес: info.svetulka@gmail.com, svetylka1centar@abv.bg
За контакт: 0888030342


Краен срок за записване:

→за Хаскво - 17.02.2020г.

→ за Габрово - 17.02.2020г.

 

 

5 февруари 2020