fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Терапевтични албуми преодоляват комуникационни нарушения

image

Терапевтични албуми преодоляват комуникационни нарушения

В Терапевтичен център „Светулка” вече са на разположение дългоочакваните терапевтични албуми с тематични материали. Те представляват алтернативна визуална система за преодоляване на комуникативни нарушения.
Терапевтичните изданията са специално изготвени от специалистите на „Светулка” за деца и ученици, които ще подобрят и развият фина моторика, количествените представи и пространствената ориентация, ще насърчат езиково-говорното развитие, ще коригират дефицити и развият свързаната реч.

Албумите са на следните теми:

1. За развитие на фина моторика
2. Активиране и стимулиране на езиково-говорното развитие на деца ат ранна детска и предучилищна възраст
3. Работилница с предлози, прилагателни и глаголи
4. За деца със специални образователни потребности
5. Думи във фотографии
6. За корекции на езикови дефицити
7. Количествени представи
8. Ограмотителни процеси
9. Пространствена ориентация
10. Развитие на свързана реч
11. За ученици със специални образователни потребности