fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

10 съвета за успешно развитие на речта при децата

image

10 съвета за успешно развитие на речта при децата

Да постигнем правилна реч при децата се изисква последователност и упоритост от страна на родителите. Този процес започва още от раждането. „Светулка” ви представя 10 съвета за постигане на успешно развитие на детската реч:

1.Общувайте с детето си още от раждането му, осъществявайте очен контакт винаги при игра, пеене на песни и четене на приказки. Използвайте във всеки свободен момент: песни, забавления, стихотворения, приказки.

2. Старайте се да говорите един език в семейството си.

3. Говорете с вашето дете, като с възрастен, без употреба на бебешки фрази (умишлена подмяна на звукове, употреба на „папкам”, „бу” и др. )

4.Обръщайте се към детето си като към личност (ти, твоята, твоя, твоите).

5.Наричайте предметите и обектите с техните имена (това е автобус и той издава този звук с клаксона си „би-би-бип”. Грешно е да казвате само – „бу”,” бау”).

6.Формирайте двигателни умения на ръцете, двигателна координация, чрез игри и песнички – песничката „Палче пръстче, палче пръстче”; стихчета за пръстите на ръчичките, „ Варила баба кашичка”; „Дай бабо огънче” и др.

7.Формирайте слухово внимание ("кое прави така?") и фонематични процеси ("измислете думата, която започва със звука ….. ").

8.Развийте артикулацията чрез дъвчене, изпълнявайте артикулациони упражнения (как прави "кончето"; „пчеличката”; „мотора” ).

9.Формирайте речево дишане ("издухай памука” „издухай лодката” „поеми си въздух и кажи три думички”) .

10.Развивайте ежедневно:

-вниманието с игри („какво се е променило в стаята?“ накарайте детето да излезе от хола и скрийте 2 предмета или променете мястото им и нека то само открие какво се е случило);

-памет ("пазаруване" направете списък за пазаруване с картинки, които съответстват на неговите играчки и нека детето напълни кошницата със своите играчки);

-мислене (опишете животно, плод, зеленчук, превозно средство и др. и нека детето само декодира (познае) думата );

-логика („защо рибата не лети и змията не ходи?);

-въображение („какво ще стане, ако… лисицата не иска да изяде яйцата на Косето Босето?“).

Всички тези процеси са тясно свързани помежду си и се допълват. Приложението им подкрепя успешното развитие на речта при децата.

С