fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

За логопеда Антония Георгиева е специална комуникацията с деца и родители

image

За логопеда Антония Георгиева е специална комуникацията с деца и родители

На логопеда Антония Георгиева, част от екипа на "Светулка", времето се движи в няколко писти,   в които без съмнение акцентът е насърчаване индивидуалността на всяко дете, в т.ч. и на своята родна принцеса.
С изключителна лекота и обаяние провежда терапии на комуникативни нарушения. За Тони е специална комуникацията с деца и родители.
Тя счита, че речта и комуникацията имат определящо значение за цялостното развитие на детето като личност.
С особено усърдие и всеотдайност участва и в екипите за подкрепа на личностно развитие в много градини и училища, с които ТЦ “Светулка” работи. Когато не е в Центъра обича да чете и мечтае.