fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Енчева и Тилева: Има успешен път към личността на детето

image

Енчева и Тилева: Има успешен път към личността на детето

Марияна Енчева и Йовка Тилева  са начални учители с дългогодишен опит и постижения.
Приоритет в педагогическата им работа е индивидуалният контакт между учител и ученик, който е и приоритет в Бутиковите занимални на ТЦ „Светулка“ и ДОЦ „Родари“. С този подход се градят цели, мечти и постижения.


За тях занималните са шанс за децата да доразвият потенциала си и да научат онова, за което времето в училище понякога не стига.
Те са и възможност за общуване, освен със знанието, и със свои връстници в един различен уют и спокойствие, без съревнования, агресивен контрол, но с амбицията за високи резултати в училище и ценности в поведението.


Формирането у детето на отговорност, самостоятелност, креативност и прочие, дава път на личността му, считат учителките.