fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Как родителите да помогнат на детето си да преодолеят дислексията?

image

Как родителите да помогнат на детето си да преодолеят дислексията?

Хората, които се борят с дислексия, имат нормална интелигентност и могат да успеят както в училище, така и в университет и да имат  кариера, но при своевременна подкрепа и  подходящо обучение. И така, как да помогнете на детето си да успее?

В училище:

● Поискайте специализирана подкрепа за детето си. Говорете с учителите  и възпитателите за да бъде подкрепата ползотворна.
● Родителите и учителите трябва да работят заедно, така ще е по-лесно при  домашната работа вкъщи и представянето му в училище. Целта и на трите страни е адекватно развитие на детето.

Вкъщи:
• Помислете за допълнително обучение. Индивидуалната помощ от преподавател наистина може да даде тласък на детето ви в неговите умения за четене.
• Доказано е, че ранната намеса на логопед помага на децата, борещи се с дислексия. Веднага щом забележите проблем, говорете с логопед или психолог.
• Насърчавайте четенето. Редувайте се да четете на глас на детето си, моделирайте добри навици за четене и добавете четенето към ежедневните дейности (готвене, игри или инструкции). Изключете електрониката и увеличете времето за четене към деня си.


Бъдете подкрепящи:
• Насърчавайте усилията на детето си и бъдете подкрепящи, докато предизвикателствата са пред него.
• Говорете с детето си за това,  което преодолява и обсъждайте с него идеи, които ще помогнат за решаването на проблемите.
• Присъединете се към други родители, които  преминават с децата си през подобни затруднения и предлагайте си подкрепа, може да бъде от голяма помощ.
• Подкрепяйте обучение у дома. Осигурете чисто, организирано и тихо място за обучение и предлагайте своята помощ при нужда.


Ако сте забелязали, че детето ви има  дислексия, говорете  навреме с логопед  за диагностика, ресурси и подкрепа.

Логопедите използват модерен инструментариум, комбинация от въпроси и образователни тестове.

Ранната намеса и доброто партньорство между родители и учители са ключови за подпомагането на децата да се чувстват уверени и успешни в училище и в бъдещата кариера.

Потърсете ни!