fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Кои сме ние

image

Кои сме ние

Светлана Берова,  магистър логопед:

Обичам децата и вярвам, че успешното дете е комуникативното дете. Зная, че от всеки малък човек може да стане  щастлива личност, когато се работи своевременно за правилна мисъл, правилни чувства и правилен говор. Прилагам моят опит, който помага изключително много за максималното разгръщане на  детския комуникативен потенциал.


Убедена съм, че детето трябва да е мотивирано по подходящ начин, за да  е по-способно да съдейства, ангажира  и да учи. За да се получи очаквания резултат. Доверието за мен е твърде важен акцент, защото терапията изисква по-дълъг процес на работа, който зависи, както от вида и степента на комуникативното нарушение, така и от индивидуалните особености на малкия човек. Обичам своята работа. Моята  мисия е да подкрепям всяко дете, за да постигне то  целите си.


И вярвам в  благополучния синхрон между институции, училище, родители и деца, който ще доведе един ден до успешно приобщаващо образование. Уверена съм, че с подобен подход може да се постигне  успешно прилагане на нормативните уредби, касаещи  качествено образование, добра среда и истинска подкрепа за личностно развитие на нашите деца.

Професионалната експертиза, опитът в диагностиката, планирането и  терапевтирането на деца  мотивират  Светлана Берова да създаде Център „Светулка”. Тук, докато играе детето, учи благодарение на игровите терапевтични подходи и богатата колекция от специализирани терапевтични играчки, логопедични карти и книги. Играта в Център „Светулка” е най-прекият път към сърцето на детето, а родителите му са най-добрите партньори. Няма дете, което да не иска да общува, но има такива, които не са намерили своя начин на изразяване. Нашата цел е да намерим и развием тези изразни средства, които в най-голяма степен отговарят на изискванията и потребностите на семейната и социалната среда, в които всички да се чувстват пълноправни и активни участници. Берова не спира да учи и да се развива професионално. Непрекъснато посещава сертифицирани курсове за повишаване квалификацията си. И днес тя  професионално вплита в своята дейност различни специализации, като:

 • Работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание
 • Обучителни трудности – диагностика, терапия и превенция
 • Терапия по метода на Монтесори
 • Алтернативни системи за комуникация при работата с деца с разстройства от аутистичния спектър
 • TAVS – скрининг тест за оценка на слухови и визуални умения;
 • Denver II – скрининг тест за детско развитие;
 • Developmental Profile 3 – рейтинг скала за оценка на детското развитие;
 • CARS 2 – рейтинг скала за оценка на детски аутизъм;
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО);
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)
 • Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация

Екипът на Център „Светулка”  се състои от експерти  в различни области, свързани с детското развитие – педагози, психолози, логопеди и др., обединени от общата мисия за модерен подход и  най-съвременно обучение в подкрепа на малкия човек.