fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Обучения

Обучения

Център „Светулка” организира обучения за педагогически специалисти и  за родители, информационни семинари, презентации, конференции. Образователният процес в Центъра е базиран на висок професионализъм, дългогодишен терапевтичен опит и на успешните интерактивните модели, изведени от ситуационната практика, превенцията и  с подкрепа за личностно развитие, които се представят в обучителните програми.

Обучаваме педагогически специалисти, логопеди, психолози, арт терапевти и др. от детски градини и училища. Обученията и семинарите се провеждат по зададени параметри на клиентите с оглед да се получи желаната достъпна и качествена услуга. Обученията по заявки се генерират през цялата година. Те се  договарят според изискванията на участниците - предвид място, време, численост на групите и др. През годината Центърът отваря конкретни  обучителни теми за записвания при определени условия.

Организираме и групови обучения на родители при предварително заявено желание или обявено събитие. Консултираме и обучаваме родителите, като основен фактор в развитието на детето, активен участник и партньор в терапията му. Можете да се свържете с нас и да заявите обучения, семинари, консултации по точно определени теми. Ние ще Ви изпратим най-подходящата програма, в която ще акцентираме върху практическия опит.

Изберете тема от нашия списък или заповядайте да договорим друга, съобразена с Вашите желания. Нашата мисия е все повече деца и семействата им да получават навременна подкрепа.

ОБУЧЕНИЯ  ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 Програмите са за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от детските градини и училищата в съответствие с изискванията на Закона за училищното и предучилищно образование.

♦Оценяване на риска  от обучителни трудности при деца на 5 и 6 години и тяхната превенция.

♦Нарушения на четенето и писането. Диагностично оценяване. Практически умения за преодоляването им.

В регистъра на МОН е публикувана информация за Центъра и програмите, които предлага, формата и продължителността на обучението. ТЦ „Светулка” издава сертификати и предлага квалификационни кредити за всеки курс.

1 квалификационен кредит – 80,00лв с ДДС
2 квалификационни кредита – 160,00лв с ДДС
3 квалификационни кредита – 220,00лв с ДДС

Банков превод с основание за плащане: (Посочете избраната тема на обучението) в полза на Терапевтичен център „Светулка 1” ЕООД по сметка:

Банка: ДСК – АД
IBAN: BG69STSA93001528230065
BIC: STSABGSF

Елате с нас на едно незабравимо обучение на колела до Зеленият Рай на Турция - град Бурса !!!

Прилагане на терапевтични програми

Елате с нас на едно незабравимо обучение на колела до Зеленият Рай на Турция - град Бурса !!!

Обучение в Девин

ЛОГОПЕДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИЕНА

Заявка за участие

Квалификация и културна програма

Важно съобщение

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“

Хиперактивност и дефицит на внимание. Методи, подходи и обучителни стратегии при деца и ученици с ХАДВ и емоционално-поведенчески разстройства

Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детските градини и риска от обучителни затруднения

Идентифициране на обучителните затруднения. Комплексна подкрепа за деца и ученици с обучителни трудности. Прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие