fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Диагностика на ранно детско развитие

Диагностика на ранно детско развитие

Диагностиката на проблемите в езиково-говорната, психо-моторната, социално-емоционалната, познавателната и поведенческата сфера при деца се прави чрез съвременни и утвърдени инструменти в България като:

 • TAVS – скрининг тест за оценка на слухови и визуални умения;
 • Denver II – скрининг тест за детско развитие;
 • Developmental Profile 3 – рейтинг скала за оценка на детското развитие;
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО);
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)
 • Училищна готовност – стандартизиран тест
 • Оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика – стандартизирани методики
 • Функционална оценка за деца с умствена изостаналост
 • Функционална оценка за деца в аутистичен спектър на развитие
 • Функционална оценка за деца с множество увреждания
 • Изследване на процесите – памет, внимание, мислене, въображение, пространствени представи и фина моторика