fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Екип

Екип

Екипът на Център „Светулка”  се състои от експерти  в различни области, свързани с детското развитие – педагози, психолози, логопеди и др., обединени от общата мисия за модерен подход и  най-съвременно обучение в подкрепа на малкия човек.

Центърът дава поле за изява на различни специалисти в областта на детското развитие, съобразени с проблемите в това отношение. Всеки би могъл да даде  различни решения за съответната ситуация, да подкрепи родителя  в нелеката му задача да направи най-добрият избор за своето дете и да увлече  забавно рожбите им в терапевтичната вярна посока.

Светлана Берова

Управител - Магистър Логопед 

Основната дейност на г-жа Берова е диагностика, планиране и  терапевтиране на деца и възрастни. 
 

 

Лили Жилиева

Завършила Магистратура Логопедия в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Взела участие в обучения, които обогатяват нейните  знания и компетенции. 

Мина Панкова

Завършила Магистратура  Логопедия в СУ "Климент Охридски" .

Преминала през редица обучения и специализации, едни от които:

обучение по "Монтесори метод" са деца със СОП, Визуално мислене със Светла Тодорова и Жестомимичен преводач.

Има опит с подпомагане работата на социален педагог, кинезитерапевт, арт-педагог в индивидуални и групови занимания с деца и младежи по арт-терапия и трудова терапия.

Социална работа с деца и младежи с ДЦП, лека умствена изостаналост и аутизъм.

Участвала и в проект по Хипотерапия. 

Антония Тинева

За специалния педагог Антония Тинева  най-важният приоритет е да развива едновременно всички когнитивни способности - памет, внимание, мислене, въобръжение, реч, фина и обща моторика. Тя знае, че това е възможно, когато се прилага индивидуален подход към всяко дете. Лоялността и отговорността й отразяват лъчезарния характер, с който се впуска във всяка кауза на “Светулка”.

Тони е всеотдайна, нейните артистични умения  са като забавен  магнит в работата й с деца. Предпочита подготвителните групи, тъй като има специален професионален подход в подпомагането за учебния процес.

Тя е екипен играч,  когато не е в Центъра, продължава да живее с историите и проектите на “Светулка”.