fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Терапевтичната занималня в „Светулка“

Терапевтичната занималня в „Светулка“

Терапевтичната занималня в „Светулка“ е създадена в помощ на децата, съобразена с различните нужди и трудности, които срещат в мисленето, четенето, общуването и допускат грешки, когато се справят сами. 

Заедно тук  подобряваме техниката на четене като акцентираме  върху разбирането на текст, разказ и преразказ, ритъм и движение. Занимаваме се с мулти-сензорно учене. Впускаме се в логика, пространство и математика,  редуваме последователности, насочени за развитие на езикова компетентност и комуникативни умения. В Терапевтичната занималня са застъпени модули за овладяване на техниките за ефективно общуване.

Повече информация може да получите в Центъра. Позвънете ни или заповядайте при нас!