fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Важно съобщение

Важно съобщение

От месец август 2020г. имате възможност да закупите Обучителни пакети по част от темите. При заявено участие получавате: 

Теоретичен материал - електронен вариант;

Документация, съпътстваща темата - електронен вариант. 

За да получите сертификат за преминато обучение е необходимо: 

Решаване на практически казус - електронна поща;

Решаване на финален тест - онлайн среща.