fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“

Ако сте училище или детска градина, намираща се в област Стара Загора  и имате екип от 20 учители, може да се възползвате от възможностите за квалификация, предоставени по проект КПРПС по ОП НОИР и да изберете ИЗНЕСЕНО обучение със "Светулка -1" с 2 и 3 квалификационни кредита. 

Разходите по организация и провеждане на обучението се покриват от проект КПРПС по ОП НОИР.


Изберете Терапевтичен център „Светулка” за партньор по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“ и ще получите:
►Изнесено обучение с 2 кредита ►Изнесено обучение с 3 кредита

• 16 часа частично-присъствено обучение с практическа насоченост (разпределени в 2 дни по 8 академични часа);
• конферентна зала с необходимото техническо оборудване;
• настаняване в хотел с категория минимум 3 звезди;
• 1 нощувка, 1 закуска, 1 обяд, 1 вечеря и 2 кафе паузи;
• двупосочен транспорт в рамките на 150 км. в посока от Вашата образователна институция до съответната дестинация.


За повече информация: www.teachers.mon.bg 

• 24 часа частично-присъствено обучение с практическа насоченост (разпределени в 3 дни по 8 академични часа);
• конферентна зала с необходимото техническо оборудване;
• настаняване в хотел с категория минимум 3 звезди;
• 2 нощувки, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери и 3 кафе паузи;
• двупосочен транспорт в рамките на 150 км. в посока от Вашата образователна институция до съответната дестинация.

Предлагаме и обучения с 1 квалификационен кредит без включена логистика:
• 16 часа частично-присъствено обучение на място във Вашата образователна институция;
• Обучителна програма, ориентирана изцяло към практиката;
• Обучител с доказан практически и професионален опит;
• Осигурени обучителни материали за всеки участник в обучението.


Терапевтичен център „Светулка-1” притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за провеждане на семинари и обучения в областта на логопедията, психологията и детското развитие.