fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Съотнасяне на картинка с предмет