fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Зрително пространствена ориентация,цветови гнозис и реч

image

Зрително пространствена ориентация,цветови гнозис и реч

Пресъздайте геометричното изображение, следвайки указанията на картата със задание. За да направите играта по-трудна, пресъздайте само четвърт от изображението, като то бъде допълнено от отраженията в огледалата. Формата, моделите и пространствените връзки придобиват нова перспектива!
 
цена: 33,60 лв с ДДС
 
кат№ 200590745