fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

5 приказки - милион думи

image

5 приказки - милион думи

Изследователи достигат до извода, че до 5-годишната си възраст едно дете, на което му се чете книжка:

- веднъж месечно или никога, би боравило с около 4 662 думи;

- веднъж-два пъти в седмицата, би боравило с 63 570 думи;

- между 3 и 5 пъти седмично, би боравило със 169 520 думи;

- всеки ден, би боравило с 201 660 думи.

А дете, на което му се четат по 5 приказки на ден, би боравило с 1 050 000 думи.

Специалистите по ранно детско развитие казват, че пропастта от един милион думи е ключът към обясняване разликата между речниковия запас и уменията по четене между децата, а по-късно  и между възрастните.

Дори ако на детето му се чете по една приказка на ден, то пак ще знае до 5-годишна възраст близо 200 000 повече думи в сравнени с онова, на което никога не е било четено.

Децата, които са слушали много приказки по-лесно ще се научат да четат и да пишат.

Подарявайте книжки и четете на децата си, преживявайте заедно емоциите от приказните истории, радвайте се на реакциите им. Смейте се заедно.