fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Терапевтичен център
    Светулка 1
    image test
  • slidebg1

Терапевтичен център "Светулка" предлага:

Широка палитра от терапевтични подходи с цел превенция или прилагането им при констатирани проблеми в говорното, езиково и комуникативно развитие.

 

Каталози с терапевтични продукти

ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „СВЕТУЛКА” предлага каталози, съчетаващи набор от терапевтични играчки, материали и консумативи за развитието на умствените, двигателните и езиково-говорните способности на детето. Да развиват мисловната дейност и координацията. Да подхранват въобръжението, да предизвикват изследователски и научен интерес.

Научи повече

ОБУЧЕНИЯ

Център „Светулка” организира обучения за педагогически специалисти и за родители, информационни семинари, презентации, конференции. Образователният процес в Центъра е базиран на висок професионализъм, дългогодишен терапевтичен опит и на успешните интерактивните модели, изведени от ситуационната практика, превенцията и с подкрепа за личностно развитие, които се представят в обучителните програми.

Обучаваме педагогически специалисти, логопеди, психолози, арт терапевти и др. от детски градини и училища. Обученията и семинарите се провеждат по зададени параметри на клиентите с оглед да се получи желаната достъпна и качествена услуга. Обученията по заявки се генерират през цялата година. Те се договарят според изискванията на участниците - предвид място, време, численост на групите и др. През годината Центърът отваря конкретни обучителни теми за записвания при определени условия.

Научи повече